Vítejte na stránkách firmy Level

Firmu LEVEL FIRM v.o.s. založila v r.1992 skupina programátorů. Hlavním předmětem podnikání firmy se tak stala tvorba software a jeho následná údržba s cílem nabídnout kvalitní produkty omezenému počtu stabilních zákazníků a udržovat s nimi dlouhodobou spolupráci při péči o programy, které jsou přizpůsobené jejich potřebám.
Během své existence firma vyvinula řadu softwarových produktů, se kterými oslovila drobné podnikatele, firmy střední velikosti i jiné subjekty ve svém regionu. Jedné se o standardní programy pro vedení účetnictví, fakturace, mzdovou agendu, evidenci investičního i drobného majetku, skladovou evidenci apod. ale i speciální software např. pro evidenci sbírek v muzeích, papírenskou výrobu, evidenci vratných obalů aj.
V roce 1995 firma vyvinula software pro evidenci zakladačového skladu s podporou logistických procesů, který je postupně zdokonalován a prošel několika revizemi. V současné době je schopen pracovat na platformě Windows (Microsoft Windows XP a vyšší včetně Windows 10) a na platformě Unix ( linux - distribuce SuSe, Debian aj. ), přičemž zvládne svižně pracovat i s tabulkami v řádech milionů záznamů.
Copyright © 2009, Level Firm, v.o.s.
end of the page